Doelen

We willen een assortiment opbouwen van pure natuurlijke oliën, waarvan;
De oogst

Plukken dient zorgvuldig te worden gedaan, op ruime afstand van vervuilende landbouw en verkeer, met grote zorg voor de continuiteit, zodat op de vindplaatsen de weelde aan bloemen en planten in de opvolgende jaren precies zo groot is. 
Extractie

We willen werken met destillateurs, die de wilde planten in hun omgeving goed kennen en een persoonlijke band hebben met de plukkers. Bijna alle olien zullen uit de planten door middel van stoom-destillatie onttrokken worden, hoewel ook persen, enfleurage en CO2-extractie zullen worden onderzocht. 
Logisitiek

In de hele keten dient groen te worden gereisd en vervoerd, te beginnen bij de pakketbezorging aan uw huis en het vervoer van de destillateurs naar het distributiepunt. Beschermende verpakkingsmaterialen dienen uit duurzame grondstoffen vervaardigd te zijn. Graag zien we dat de verzamelaars ook met groene vervoersmiddelen de natuur in trekken en natuurlijk willen wijzelf zo snel mogelijk onze dieselauto inruilen voor elektro.

De prijs

Een groot deel van de prijs die de eindgebruiker betaald, komt van de productie. De plukkers, destillateurs en oliepersers moeten een eerlijk loon verdienen om zorgvuldig en schoon te kunnen werken en ook om te kunnen investeren in kennis en apparaten. Datzelfde geldt voor de makers van het glaswerk, de sluitingen en de etiketten. Een andere derde gaat naar logistiek en communicatie. Er dient groen en efficient vervoerd te worden en er dient met veel zorg, kennis en liefde ingekocht en verkocht te worden. Hoe meer we over de planten weten en kunnen vertellen, des te meer we kunnen voldoen aan de werkelijke behoefte van de klanten. Het laatste deel kun je de winst noemen, de overvloed. En die dient te vloeien in een drietal richtingen; het beschermen van de wilde natuur, in het verduurzamen van de landbouw en in het harmonieus samenleven met de natuur in het stedelijk gebied. Verpakking

Helaas wordt etherische olie nog niet door destillateurs aangeboden in een volledig recyclebare- of biologisch afbreekbare verpakking. Het probleem is om een goed alternatief te vinden voor de plastic dop en de plastic druppelaar. We gaan onderzoeken of deze uit duurzame materialen kunnen worden vervaardigd en tegelijk onderzoeken we of het duurzaam is de flesjes, met dop en druppelaar, te hergebruiken en wellicht na te vullen.Kwaliteit

Wij willen de beste, gezondste, puurste, eerlijkste en duurzaamste olie en zullen voortdurend de kwaliteit en herkomst in de gaten houden.